หัวข้อ:เชิญส่ง vdo ประกวด cataract day 2013

1. แบ่งเป็น 2 ประเภท
1) การทำผ่าตัด Phacoemulsification
2) การทำผ่าตัด MSICS
2. เนื้อหาของการทำผ่าตัด
วิธีการใหม่ หรือดัดแปลงสิ่งที่มีอยู่ให้ดีขึ้น
แก้ไขภาวะแทรกซ้อนระหว่างการทำผ่าตัด
มีเครื่องมือใหม่ๆที่ช่วยในการทำผ่าตัด
3. เนื้อหาไม่เกิน 10 นาที
4. กรรมการจะเน้นความคิดสร้างสรรค์และสามารถนำไปใช้ได้จริง

ส่งได้ที่ นพ อัมพร จงเสรีจิตต์ สถาบันประสาทวิทยา ปทุมวัน กรุงเทพ หรือ
นพ.พิพัฒน์ คงทรัพย์ รพ.พระปกเกล้า อ.เมือง จ.จันทบุรี
เป็น dvd หรือ ไฟร์ mpeg 2 ภายใน 1 มีนาคม 2556
เรื่องที่ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอ จะได้รับรางวัลตอบแทนด้วย

ไฟล์แนบ:

ชมรมต้อกระจกและการแก้ไขสายตาผิดปกติแห่งประเทศไทย

วันที่: 2012-12-28 เข้าอ่าน(558)