หัวข้อ:แบบฟอร์มการส่งผลงานวิชาการพระปกเกล้า ครั้งที่ 10

ผลงานวิชาการ ส่งภายใน 17 กุมภาพันธ์ 2555
มีรางวัลที่ 1,2,3 พร้อมโล่ห์และเงินรางวัล
หากท่านส่งผลงานช้ากว่าที่กำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์

ไฟล์แนบ: 2.คำชื้แจง-การส่งผลงาน-55.doc

ชมรมต้อกระจกและการแก้ไขสายตาผิดปกติแห่งประเทศไทย

วันที่: 2011-12-13 เข้าอ่าน(582)